Werkplekanalyse

Als mensen werken op een werkplek die niet goed is afgesteld, kan dat klachten veroorzaken en uiteindelijk tot verzuim leiden. Te hoge tafels, te lage stoelen of werkbanken, verkeerd afgestelde verlichting: ze kunnen nek- en rugklachten veroorzaken en in stand houden. Doornbos Arbeid analyseert werkplekken in bedrijven en leert mensen om te gaan met beeldschermwerk om gezondheidsklachten vóór te zijn.

Werkplekanalyse

Bij een werkplekanalyse observeren wij de werkplek en houding van iedere medewerker en geven we een advies over wat beter kan. Per persoon neemt dit ongeveer een half uur in beslag. Uiteraard is er daarbij ook ruimte voor vragen.

Workshop Beeldschermwerk

Tijdens deze workshop bekijken we samen met de medewerkers hoe ze op een ‘gezonde’ manier met een beeldscherm kunnen werken. Zaken die aan bod komen zijn onder andere het instellen van de werkplek, verdeling van werktaken, pauzegedrag en werkdruk. De workshop kan gecombineerd worden met het werkplekonderzoek. 

Medewerkers met aanhoudende klachten?

Tijdens het werkplekonderzoek en de workshop unnen medewerkers uiteraard vragen stellen aan onze arbeidsfysiotherapeut. Voor het uitgebreid bespreken van gezondheidsklachten is het fysiospreekuur op locatie een geschikter moment.