Lifestyle-coaching

Ook in uw organisatie zal het voorkomen: medewerkers die last hebben van een ‘energiedip’, van vermoeidheid en verminderde interesse. Deze mensen kunnen veel baat hebben bij lifestyle-coaching. Dat is een vorm van coaching die gericht is op het verhogen van het energieniveau.

Gedrag structureel veranderen

Lifestyle-coaching heeft als doel om gedrag structureel te veranderen. Met behulp van motiverende gesprekstechnieken proberen we cliënten te zover te krijgen om juist die dingen te doen waar zij energie van krijgen. Bewegen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. We signaleren oplossingen voor problemen en leveren handvatten voor het dagelijks leven.  

Doorbos Arbeid heeft professionals in dienst die breed zijn opgeleid en kennis hebben op het gebied van bewegen, voeding, ontspanning, coaching, leefstijl en arbeidsomstandigheden. Tijdens een intakegesprek brengen we samen met uw medewerker in kaart waar de verlaging van het energieniveau vandaan komt en welke energiebronnen er zijn om uit te putten. Daarna stelt onze vitaliteitscoach een persoonlijk vitaliteitsplan op met een gericht advies voor de korte en lange termijn.

Burn-out

Lifestyle-coaching kan een waardevolle component van het arbeidsvitaliteitsbeleid vormen. Met behulp van lifestyle-coaching leren mensen immers zelf het heft in handen te nemen als het gaat om het op peil brengen en houden van hun energieniveau. Deze vorm van coaching kan ook zeer waardevol zijn voor medewerkers die herstellen van een burn-out.