Algemene voorwaarden

Algemene informatie

In de praktijk gelden privacyregels, waaronder het geheimhouden van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de praktijk. U heeft recht op inzage in uw dossier. Binnen de praktijk hanteren we de klachtenprocedure volgens de richtlijnen van het Koningklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Doornbos Fysio Groep heeft met alle zorgverzekeraars van Nederland contact.

Algemene Praktijkregels

Om uw veblijf in de praktijk zo aangenaam mogenlijk te maken, gelden de volgende praktijkregels:

  • Indien u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de balie en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.
  • Heeft u langer dan 10 minuten gewacht dan word u verzocht dit te melden bij de receptioniste.
  • Wij verzoeken u bij iedere afspraak een handdoek mee te nemen.
  • Het gebruik van mobiele telefoons of i-pod is in de gehele praktijk niet toegestaan.
  • Roken is in de gehele praktijk niet toegestaan.
  • Indien de deur / schuifdeur van een behandelruimte gesloten is, gelieve deze ruimte niet te betreden.

Vergoedingen

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt een bepaald aantal behandelingen vergoed. Dit verschilt per verzekering. de rekeningen worden door ons rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het verzekerde aantal behandelingen. Indien het aantal vergoede behandelingen is opgebruikt, kunt u ervoor kiezen eventuele vervolgbehandelingen zelf te betalen.
U vindt de particuliere tarieven in het onderstaande item.
Bij een chronische verwijzing van uw specialist worden de eerste 20 behandelingen van uw aanvullende verzekering afgeschreven. Mocht u niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn, worden deze particulier in rekening gebracht. Vervolgbehandelingen worden vanaf de 21e behandeling, voor bepaalde duur verder vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie ontvangt u een particuliere factuur. Het factuur bedrag zullen wij via automatische incasso bij u incasseren. In navolging van de richtlijnen van het KNGF en de zorgverzekeraars worden afspraken welke niet 24 uur van tevoren worden afgezegd particulier in rekening gebracht.

Particuliere tarieven

Zitting fysiotherapie €31,- Oefengroep per kwartaal vast €115,-
Zitting manuele therapie €41,- Oefengroep flexibel 13x €150,-
Toeslag aan huis €16,- Easy taping per rol €15,-
Lange zitting €46,- Testen contrex €125,-
Eenmalig onderzoek €56,- Testen David €75,-
Screening €16,- Katrol €13,95
Intake na screening €31,- Theraband €15,-
Intake na verwijzing €41,- Rugkussen normaal €17,50
Bekkentherapie €46,-    

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2013 350 euro. In 2014 wordt dit 360 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u -  tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850  euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt  niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.